IEAT 2019 Fundraiser Event

IEAT 2019 Fundraiser Event

IEAT 2019 Fundraiser Event

IEAT 2019 Fundraiser Event

Bra användning Hårdvara hålls alltid före andra. Vi deltog vinterinsamlingsevenemang som hölls av Importers and Exporters Association of Taipei sedan vi gick med i föreningen och hade bidragit i tio år. General manager för Good Use Hardware Mrs. Eva Wu fick äran att bli inbjuden att närvara vid ceremonin. God användning Hårdvara följer principerna om "tagen från samhället, ge tillbaka till samhället" och kommer att fortsätta delta i fler sociala aktiviteter i framtiden.


10 Jan, 2020 Good Use Hardware Co., Ltd.

Eva Wu, General Manager för Good Use Hardware tar emot äran från verkställande direktören för Importers and Exporters Association of Taipei.

Bra använda E-katalog

Hitta hela vår katalog med kemisk förankringssortiment

Bra användning Introduktion till IEAT 2019 Fundraiser Event

Good Use Hardware Co., Ltd.är Taiwan leverantör och tillverkare för att producera kemiska ankare i industrin. Good Use har erbjudit våra kunder högkvalitativ injektionspatron, kemikaliebruk, kemiskt ankare, ankarkapsel, polyesterharts, vinylesterharts, epoxiakrylatharts, rent epoxiharts, styrenfritt harts, blandarmunstycke, statisk blandare, plastblandare, injektionspistol , tätningspistol, dispenser, dispenseringsverktyg, dispenseringspistol, hartsankare sedan 1997. Med både avancerad teknik och 20 års erfarenhet ser Good Use alltid till att möta varje kunds efterfrågan.